Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

Microsoft ได้เผยรายละเอียดการเสริมความปลอดภัยในการใช้งาน Microsoft OneNote โดยเตรียมจะบล็อกไฟล์แนบที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามแผนการปรับปรุงความปลอดภัยของ Microsoft 365 ที่เคยประกาศออกมาเมื่อช่วงต้นเดือน ที่ผ่านมากลุ่มแฮ็กเกอร์มีการนำเอกสาร OneNote มาใช้เป็นช่องทางในการโจมตีแบบ Phishing กันมากขึ้น โดย Microsoft จะเริ่มบล็อกไฟล์กว่า 120 นามสกุลที่มักถูกใช้เป็นช่องทางในการโจมตีและแพร่มัลแวร์ สามารถดูรายละเอียดนามสกุลไฟล์ที่ถูกบล็อกได้จากลิ้งนี้

ก่อนหน้านี้ไฟล์นามสกุลดังกล่าวเคยถูกบล็อกไปแล้วในซอฟต์แวร์ตัวอื่น เช่น Outlook, Word, Excel และ PowerPoint การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะเริ่มต้นในเวอร์ชัน 2304 บน Current Channel (Preview) ในช่วงประมาณเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม และใน Office 2021, Office 2019 และ Office 2016 แต่ไม่รวมในเวอร์ชันแบบ Volume-licensed เช่น Office Standard 2019 หรือ Office LTSC Professional Plus 2021

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ –https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-onenote-will-block-120-dangerous-file-extensions/
ที่มา – Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย – TechTalkThai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *