MylogStar Cloud เปิดให้บริการแล้ว

Mylogstar คือ บริการ security software การจัดการข้อมูล มีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับดูแลและจัดการแนวทางการตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อใช้ในการวางมาตรการป้องกันหรือค้นหาสาเหตุและช่วงเวลาที่ทำให้เกิดเหตุการข้อมูลรั่วไหลได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้ามีการนำระบบการจัดการล็อกที่ใช้งานในระบบ on-premise มาใช้งาน ภายในบริษัทจำเป็นที่จะต้องเตรียมเซิฟเวอร์สำหรับจัดการระบบโดยเฉพาะ เพื่อที่จะเก็บข้อมูลล็อกจึงต้องใช้เวลาในการจัดการเตรียมการล่วงหน้า แต่ MylogStar Cloud นั้นไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยุ่งยากอย่างการจัดเตรียมเซิฟเวอร์ภายในบริษัท หรือการตั้งค่าก่อนการใช้งาน สามารถนำเข้ามาใช้ได้อย่าง “ง่ายดาย” แม้แต้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านโครงระบบก็สามารถใช้งานได้ MylogStar Cloud ที่ถูกปล่อยออกมานี้จะประกอบไปด้วยเวอร์ชั่น “Standard” และ “Plus” โดยทั้งสองเวอร์ชั่นจะมีฟังก์ชันเก็บข้อมูลล็อกซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่สำคัญต่อการวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเวอร์ชั่น “Plus” จะสามารถใช้ฟังก์ชันรายงานการวิเคราะห์การทำงาน ในส่วนของราคาจะมีราคาเดือนละ 350 บาทต่อหนึ่งลิขสิทธิ์ ทว่าหากซื้อครั้งแรกจำเป็นต้องซื้อจำนวน 10 ลิขสิทธิ์ขึ้นไป และจำเป็นต้องทำสัญญา […]

ออกมาแล้ว ActiveImage Protector – 2022 RE Desktop/Server ฟังก์ชั่นใหม่

NEW ฟังก์ชันใหม่ของ ActiveImage Protector™ – RE2022 Desktop/Server (1) แบ็คอัพไฟล์ New! สามารถแบ็คอัพรีสโตร์ไฟล์ โฟลเดอร์โดยเฉพาะเจาะจงได้ และสามารถทำการแบ็คอัพส่วนที่เหลือเพิ่มเติมได้เช่นกัน (2) แบ็คอัพข้อมูลโดยตรงจากพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ New! สำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์แบ็คอัพอิมเมจ สามารถใช้งานจากพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์โดยตรงได้ เช่น Azure Storage กับ

ออกมาแล้ว ActiveImage Protector – 2022 RE Desktop/Server ฟังก์ชั่นใหม่Read More »

ActiveImage Protector 2022 – RE Desktop/Server の新機能がリリースされました。

ActiveImage Protector™Desktop/Server 2022 – REの新機能 (1)ファイルバックアップ New! ファイル、フォルダー単位のバックアップ/リストアをおこなえます。増 分バックアップにも対応しています。 (2)クラウドストレージへ直接 バックアップ New! バックアップイメージの保存先/復元元として、S3互換オブジェクトス トレージとAzure Storageの クラウドストレージを直接使用できま す。クラウドストレージを直接使用できることで、大容量の保存、イ メージの共有管理などをクラウドベースでおこなえます。また、SFTP プロトコルにも対応しているので、SFTPをサポートしているレンタル サーバー、社内のサーバーなど幅広く対応できます。 (3)ディスクコピー機能(Disk-To-Disk Copy)

ActiveImage Protector 2022 – RE Desktop/Server の新機能がリリースされました。Read More »

Mylogstar Cloud 販売開始

MylogStar Cloudは、クライアント操作ログ管理サービスとして、内部統制で企業に求められる監査証跡の管理のために、情報漏洩予防および問題発生時の原因究明を容易にする機能を提供します。 従来このクライアント操作ログ管理の仕組みをオンプレミス環境でユーザーが導入する場合、専用の管理用サーバーを企業内に用意する必要があり、事前の取得ログ項目の設定などにも時間を要する傾向がありました。しかし、MylogStar Cloudではこの企業内での管理サーバーの準備や煩雑な事前設定などは不要で、「かんたん」に導入・利用できるように設計してあります。担当者にシステム構築の知識がなくても運用することが可能です。 今回リリースするMylogStar Cloudは、ラインナップに「Standard」と「Plus」の2種類あります。共にベースとなる情報漏洩対策に必要な操作ログ収集機能を実装し、更に「Plus」に関しては業務分析レポートの機能も利用できます。 また、価格は、1ライセンスあたり月額350バーツ。ただし、10ライセンス以上、6か月以上のご利用に限ります。

ปกป้องธุรกิจของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Mylogstar Desktop & Active image Protector

ยิ่งธุรกิจของคุณเติบโตมากขึ้นเพียงใด ธุรกิจของคุณก็จะถูกเพ่งเล็งจากการจู่โจมทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรนซัมแวร์ที่จะเข้ารหัสคอมพิวเตอร์คุณและเรียกร้องให้จ่ายเงินเรียกค่าไถ่เพื่อปลดล็อกข้อมูลในเครื่องของคุณหรืออาจจะเป็นการที่ข้อมูลลับของบริษัทรั่วไหลออกไปถึงมือของบริษัทคู่แข่ง ทำให้บริษัทของคุณสูญเสียรายได้อีกมากมาย ไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทพังทลายลงอีกด้วย เพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลนี้จำเป็นต้องมี โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมเก็บข้อมูลล็อก, โปรแกรมสำรองข้อมูล และอื่นๆ ปัจจุบันที่ทาง Runexy (Thailand) นี้หากสั่งซื้อชุด Mylogstar Desktop (โปรแกรมเก็บข้อมูลล็อก) และ Active image Protector (โปรแกรมสำรองข้อมูล)

ปกป้องธุรกิจของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Mylogstar Desktop & Active image ProtectorRead More »

Mylogstar Desktop & Active Image Protectorで、サイバーセキュリテイーの脅威からあなたの企業を守りましょう。

Mylogstar Desktop & Active Image Protectorで、サイバーセキュリテイーの脅威からあなたの企業を守りましょう。 あなたの企業が成長すればするほど,あなたの企業はサイバー攻撃に狙われる可能性が高くなります。例えばコンピュータを暗号化し、データを解除するために身代金を要求するランサムウェアがあります。または競合他社の手に会社の秘密情報が漏洩されている可能性もあります。あなたの企業は多くの損失になるでしょう。 それだけではなく、企業のイメージも失われます。 このような情報漏洩対策には、アンチウイルスソフト、ログ収集ソフト、データバックアップソフト等が必要です。 Runexy Thailand では現在、Mylogstar Desktop「ログ収集ソフト」と Active image protector「データバックアップソフト」を5セット購入すると 20%割引出来ます。 今絶好の機会です。 詳しく、th-mls-sales@runexy.co.jp  Mylogstar Desktop 業務状況や情報漏洩をログで把握して働き過ぎや事故から社員を守る

Mylogstar Desktop & Active Image Protectorで、サイバーセキュリテイーの脅威からあなたの企業を守りましょう。Read More »

最新インターネットサービス開始「Mylogstar Cloud」の評価環境を60日を2021年11月01日より無料体験開始

PC業務の見える化で情報漏洩対策や業務効率化をサポート! テレワーク環境など遠隔地における従業員の安全管理・状況把握、そろそろ始めませんか?  今回は最新インターネットサービス、「MylogStar Cloud」をご紹介したいと思います。  MylogStar Cloudは、株式会社ラネクシーが開発したクライアント操作ログ管理のクラウドサービスです。  このクラウドサービスは、スタッフのPC操作履歴を記録(電源ON/OFF、ユーザーログインとログオフ、ファイルの作成・削除・名前変更、Eメールの送受信内容、USB使用状況を取得)することができ、管理者はスタッフの業務状況をいつでも確認できます。  このクラウドサービスは、企業内での管理サーバーの準備や煩雑な事前設定などは不要です。「かんたん」に導入・利用できるように設計してあり、担当者にシステム構築の知識がなくても運用することが可能です。  管理画面は、Webコンソールを採用しているため、ログ確認や各種設定「アラート発生」「ログ送信・登録」「サーバーディスク容量」等の状況を一目で簡易に日本語で確認することができます。 更に、もう一つの優れる操作機能があります。これは、すぐに使える豊富なレポートです。  オフィスでの資料作成や電子メール送受信、Web アクセスなど、業務中のコンピューターにおける、あらゆる作業状況を収集・分析・可視化し、業務改善や効率化の取り組みに必要な指針となるレポートをご提供します。  このサービスに興味がありましたら、Eメール  th-mls-sales@runexy.co.jp に是非、お問い合わせして下さい。  >> ทดลองใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตใหม่ล่าสุด “MylogStar Cloud” เวอร์ชัน 60 ฟรี! ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1

最新インターネットサービス開始「Mylogstar Cloud」の評価環境を60日を2021年11月01日より無料体験開始Read More »

ทดลองใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตใหม่ล่าสุด “MylogStar Cloud” เวอร์ชัน 60 ฟรี! ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

รองรับมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลและประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยระบบแสดงข้อมูลการทำงานของ PC ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเริ่มจัดการความปลอดภัยและทราบถึงสถานการณ์การทำงานของพนักงานในช่วง Work From Home ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำบริการอินเทอร์เน็ตใหม่ล่าสุด “MylogStar Cloud”   MylogStar Cloud เป็นบริการคลาวด์สำหรับจัดการและบันทึกการทำงานของไคลเอนต์ที่พัฒนาโดยบริษัท RUNEXY CORPORATION                                                          บริการคลาวด์นี้สามารถบันทึกประวัติการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของพนักงานได้ (เช่น ประวัติการเปิด / ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์,การ Log in/Log out ของผู้ใช้, การสร้าง ลบ และเปลี่ยนชื่อไฟล์, เนื้อหาการรับ-ส่งอีเมล, สถานะการใช้งาน USB) โดย Manager จะสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ  อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม Management Server ภายในบริษัทหรือการตั้งค่าที่ซับซ้อนไว้ล่วงหน้า เพราะมีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย แม้ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบ ก็สามารถใช้งานได้  เนื่องจากหน้าจอของ MylogStar Cloud เป็นการใช้งานผ่านเว็บคอนโซล จึงสามารถตรวจสอบ Log และการตั้งค่าต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดาย เช่น 「การแจ้งเตือน」「การส่งและลงทะเบียน Log」「ความจุของ Disk Server」  นอกจากนั้น ยังมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งฟังก์ชัน นั่นก็คือ การรายงานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ในทันที โดยจะรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงสถานะการทำงานทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ในระหว่างทำงาน เช่น การสร้างเอกสารในออฟฟิศ การรับ-ส่งอีเมล และการเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายงานที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจและประสิทธิภาพในการทำงานได้    หากสนใจบริการนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง  E-mail: th-mls-sales@runexy.co.jp >> 最新インターネットサービス開始「Mylogstar Cloud」の評価環境を60日を2021年11月01日より無料体験開始