ActiveImage Protector 2022-RE เป็นเครื่องมือสำรองข้อมูลไฟล์อิมเมจสำหรับเซิร์ฟเวอร์/ไคลเอนต์บนระบบปฎิบัติการ Windows ที่รองรับการสำรองข้อมูลทั้งในสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมเสมือน ในการทำงาน จะทำการคัดลอกทั้งฮาร์ดดิสก์ ระบบทั้งหมดและแอปพลิเคชันรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไฟล์อิมเมจ ในกรณีที่ระบบล้มเหลวไม่เพียงแต่คุณสามารถกู้คืนไฟล์และโฟลเดอร์แต่ละรายการเท่านั้น แต่คุณยังสามารถดำเนินการประมวลผลเพื่อกู้คืนทุกอย่างรวมถึงระบบปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย

          นอกจากนี้ หากแหล่งสำรองข้อมูลล้มเหลวสามารถทำการกู้คืนไปยังเครื่องจริงหรือเครื่องเสมือนอื่น ๆ คุณสามารถสำรองและกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร รวมถึงเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์สาธารณะ ซึ่งกำลังมีการเปิดตัวมากขึ้นในทุกวันนี้ นอกจากนี้ฟังก์ชัน “การบีบอัดข้อมูลซ้ำซ้อน” ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสามารถลดความจุการจัดเก็บข้อมูลบนปลายทางได้อย่างมาก

ActiveImage Protector™ เดสก์ท็อป/เซิร์ฟเวอร์ 2022 – RE มีอะไรใหม่

          (1) ไฟล์สำรอง *ใหม่!*

     คุณสามารถสำรอง/กู้คืนไฟล์และโฟลเดอร์แต่ละรายการได้ รองรับการสำรองข้อมูลส่วนเพิ่ม (Incremental backup)

          (2) การสำรองข้อมูลโดยตรงไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ **ใหม่!**

     คุณสามารใช้ Amazon S3 Object Storage และ Azure Storage เป็นปลายทาง/แหล่งที่มา สำหรับการสำรองข้อมูลอิมเมจได้โดยตรงทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณขนาดใหญ่และจัดการการแชร์อิมเมจบนคลาวด์ได้ นอกจากนี้ยังรองรับ Protocal SFTP ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์เช่าที่รองรับ SFTP และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

          (3) ฟังก์ชันคัดลอกดิสก์ (Disk-To-Disk Copy) **ใหม่!**

     การคัดลอกดิสก์ไม่เพียงแต่คัดลอกข้อมูลระหว่างดิสก์เท่านั้น แต่ยังเปิดใช้งานการคัดลอกปริมาณและสำเนาส่วนขยายอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเลย์เอาต์ที่มีดิสก์หลายแผ่นเป็นแหล่งคัดลอกได้ เช่น Volume 1 บนดิสก์ 1 และ Volume 1 บนดิสก์ 3 ระดับความเป็นอิสระสูงมาก ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การย้ายข้อมูลไปยัง SSD หรือการเปลี่ยนดิสก์ความจุสูง