แนวคิดของ MinaSecure

ข้อจำกัดในการดูแลความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี

  • ปัจจุบันปัญหาด้านการโจรกรรมข้อมูลขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีเทคนิคใหม่ๆที่หลอกล่อเหยือให้ติดกับดักหลากหลายวิธี เราจะเห็นได้จากข่าวตามอินเตอร์เน็ตและสื่อสำนักงานข่าวต่างๆ คงจะไม่ดีแน่อาจเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยกับบริษัทของท่าน เพราะจะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสื่อมเสีย และทำให้ภาพพจน์ของบริษัทเสียหาย เกิดความไม่ไว้วางใจในการทำธุรกิจ

ความสำคัญของการศึกษา IT Security

  • เพราะฉะนั้นพนักงานในบริษัททุกคนควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะข้อมูลของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและควรได้รับการปกป้อง อีกทั้งผู้ใช้งานและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลคนสุดท้ายคือพนักงาน หากมีผู้ไม่หวังดีหลอกล่อให้พนักงานมาติดกับดักเพื่อหวังโจรกรรมข้อมูล การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในหัวข้อ “MinaSecure” จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ควรสร้างให้เป็นมาตรฐานของปลอดภัยพื้นฐานของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

            จากที่กล่าวมานั้นองค์กรสามารถพัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคคลากรในองค์กรในด้านความปลอดภัยสารสนเทศได้เป็นอย่างดี MinaSecure = ความปลอดภัยของทุกคน        

ทำความรู้จักกับ MinaSecure

MinaSecure คือ บริการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่าน E-learning บนระบบ Cloud โดยจะให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด บริการนี้เป็นหลักสูตรความปลอดภัยข้อมูลพื้นฐานและมีการทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  โดยความหมายของ MinaSecure หมายความว่า “ทุกคนปลอดภัย” เป้าหมายของการเรียนรู้คือ ทุกคนภายในองค์กรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านไซเบอร์ และสามารถรับมือและป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคคลากรในองค์กรในด้านความปลอดภัยสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

ภาพรวมบริการ MinaSecure

  • เนื้อหาภายในของ MinaSecure เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับการทำงานในชีวิตประจำของพนักงานภายในองค์กร ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังเรียนรู้ผ่านตัวละคร ด้วยสถานการณ์จำลอง ช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น  บริการของเราใช้ SaaS (Software as a Service) จึงจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งาน โดยสามารถเข้าใช้งานจากที่ไหนก็ได้เพียงแค่ทำการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานของท่าน ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

ฟังชั่นใน MinaSecure

  • ฟังก์ชั่นสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator)

          สามารถทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยนำข้อมูลสมาชิกในองค์กรในรูปแบบ CSV เข้าสู่ระบบ และตรวจเช็คข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ มีการทำแบบทดสอบแล้วหรือไม่ รวมถึงยังสามารถส่งอีเมลล์ติดตามในกรณีที่ ผู้ใช้ไม่เข้าร่วมทำแบบบทสอบ และยังสามารถส่งอีเมลล์เพื่อสำรวจความพอใจหลังการทำแบบทำสอบได้อีกด้วย

 

  • แบบทดสอบท้ายบท

          เมื่อผู้เรียนเรียนจบแต่ละบท จะมีคำถามท้ายบทเพื่อวัดระดับความรู้และความใจหลังจากการเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทวนเนื้อหา พร้อมทั้งรู้ถึงความเข้าใจของตนเอง

  • ทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

          เนื้อหาของบทเรียนจาก  GSX (Global Security Export) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและให้บริการให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ มากมาย

  • รูปแบบ E – learning สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

          ตราบใดที่คุณมีอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ใช้งานทำให้การเรียนรู้ลื่นไหล สามารถใช้เวลาว่างเรียนรู้บทเรียนให้เกิดประโยชน์