MylogStar Cloud เปิดให้บริการแล้ว

Mylogstar คือ บริการ security software การจัดการข้อมูล มีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับดูแลและจัดการแนวทางการตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อใช้ในการวางมาตรการป้องกันหรือค้นหาสาเหตุและช่วงเวลาที่ทำให้เกิดเหตุการข้อมูลรั่วไหลได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้ามีการนำระบบการจัดการล็อกที่ใช้งานในระบบ on-premise มาใช้งาน ภายในบริษัทจำเป็นที่จะต้องเตรียมเซิฟเวอร์สำหรับจัดการระบบโดยเฉพาะ เพื่อที่จะเก็บข้อมูลล็อกจึงต้องใช้เวลาในการจัดการเตรียมการล่วงหน้า แต่ MylogStar Cloud นั้นไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยุ่งยากอย่างการจัดเตรียมเซิฟเวอร์ภายในบริษัท หรือการตั้งค่าก่อนการใช้งาน สามารถนำเข้ามาใช้ได้อย่าง “ง่ายดาย” แม้แต้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านโครงระบบก็สามารถใช้งานได้ MylogStar Cloud ที่ถูกปล่อยออกมานี้จะประกอบไปด้วยเวอร์ชั่น “Standard” และ “Plus” โดยทั้งสองเวอร์ชั่นจะมีฟังก์ชันเก็บข้อมูลล็อกซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่สำคัญต่อการวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเวอร์ชั่น “Plus” จะสามารถใช้ฟังก์ชันรายงานการวิเคราะห์การทำงาน ในส่วนของราคาจะมีราคาเดือนละ 350 บาทต่อหนึ่งลิขสิทธิ์ ทว่าหากซื้อครั้งแรกจำเป็นต้องซื้อจำนวน 10 ลิขสิทธิ์ขึ้นไป และจำเป็นต้องทำสัญญา […]

ออกมาแล้ว ActiveImage Protector – 2022 RE Desktop/Server ฟังก์ชั่นใหม่

NEW ฟังก์ชันใหม่ของ ActiveImage Protector™ – RE2022 Desktop/Server (1) แบ็คอัพไฟล์ New! สามารถแบ็คอัพรีสโตร์ไฟล์ โฟลเดอร์โดยเฉพาะเจาะจงได้ และสามารถทำการแบ็คอัพส่วนที่เหลือเพิ่มเติมได้เช่นกัน (2) แบ็คอัพข้อมูลโดยตรงจากพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ New! สำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์แบ็คอัพอิมเมจ สามารถใช้งานจากพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์โดยตรงได้ เช่น Azure Storage กับ

ออกมาแล้ว ActiveImage Protector – 2022 RE Desktop/Server ฟังก์ชั่นใหม่Read More »

ActiveImage Protector 2022 – RE Desktop/Server の新機能がリリースされました。

ActiveImage Protector™Desktop/Server 2022 – REの新機能 (1)ファイルバックアップ New! ファイル、フォルダー単位のバックアップ/リストアをおこなえます。増 分バックアップにも対応しています。 (2)クラウドストレージへ直接 バックアップ New! バックアップイメージの保存先/復元元として、S3互換オブジェクトス トレージとAzure Storageの クラウドストレージを直接使用できま す。クラウドストレージを直接使用できることで、大容量の保存、イ メージの共有管理などをクラウドベースでおこなえます。また、SFTP プロトコルにも対応しているので、SFTPをサポートしているレンタル サーバー、社内のサーバーなど幅広く対応できます。 (3)ディスクコピー機能(Disk-To-Disk Copy)

ActiveImage Protector 2022 – RE Desktop/Server の新機能がリリースされました。Read More »

Mylogstar Cloud 販売開始

MylogStar Cloudは、クライアント操作ログ管理サービスとして、内部統制で企業に求められる監査証跡の管理のために、情報漏洩予防および問題発生時の原因究明を容易にする機能を提供します。 従来このクライアント操作ログ管理の仕組みをオンプレミス環境でユーザーが導入する場合、専用の管理用サーバーを企業内に用意する必要があり、事前の取得ログ項目の設定などにも時間を要する傾向がありました。しかし、MylogStar Cloudではこの企業内での管理サーバーの準備や煩雑な事前設定などは不要で、「かんたん」に導入・利用できるように設計してあります。担当者にシステム構築の知識がなくても運用することが可能です。 今回リリースするMylogStar Cloudは、ラインナップに「Standard」と「Plus」の2種類あります。共にベースとなる情報漏洩対策に必要な操作ログ収集機能を実装し、更に「Plus」に関しては業務分析レポートの機能も利用できます。 また、価格は、1ライセンスあたり月額350バーツ。ただし、10ライセンス以上、6か月以上のご利用に限ります。

ปกป้องธุรกิจของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Mylogstar Desktop & Active image Protector

ยิ่งธุรกิจของคุณเติบโตมากขึ้นเพียงใด ธุรกิจของคุณก็จะถูกเพ่งเล็งจากการจู่โจมทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรนซัมแวร์ที่จะเข้ารหัสคอมพิวเตอร์คุณและเรียกร้องให้จ่ายเงินเรียกค่าไถ่เพื่อปลดล็อกข้อมูลในเครื่องของคุณหรืออาจจะเป็นการที่ข้อมูลลับของบริษัทรั่วไหลออกไปถึงมือของบริษัทคู่แข่ง ทำให้บริษัทของคุณสูญเสียรายได้อีกมากมาย ไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทพังทลายลงอีกด้วย เพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลนี้จำเป็นต้องมี โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมเก็บข้อมูลล็อก, โปรแกรมสำรองข้อมูล และอื่นๆ ปัจจุบันที่ทาง Runexy (Thailand) นี้หากสั่งซื้อชุด Mylogstar Desktop (โปรแกรมเก็บข้อมูลล็อก) และ Active image Protector (โปรแกรมสำรองข้อมูล)

ปกป้องธุรกิจของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Mylogstar Desktop & Active image ProtectorRead More »

Mylogstar Desktop & Active Image Protectorで、サイバーセキュリテイーの脅威からあなたの企業を守りましょう。

Mylogstar Desktop & Active Image Protectorで、サイバーセキュリテイーの脅威からあなたの企業を守りましょう。 あなたの企業が成長すればするほど,あなたの企業はサイバー攻撃に狙われる可能性が高くなります。例えばコンピュータを暗号化し、データを解除するために身代金を要求するランサムウェアがあります。または競合他社の手に会社の秘密情報が漏洩されている可能性もあります。あなたの企業は多くの損失になるでしょう。 それだけではなく、企業のイメージも失われます。 このような情報漏洩対策には、アンチウイルスソフト、ログ収集ソフト、データバックアップソフト等が必要です。 Runexy Thailand では現在、Mylogstar Desktop「ログ収集ソフト」と Active image protector「データバックアップソフト」を5セット購入すると 20%割引出来ます。 今絶好の機会です。 詳しく、th-mls-sales@runexy.co.jp  Mylogstar Desktop 業務状況や情報漏洩をログで把握して働き過ぎや事故から社員を守る

Mylogstar Desktop & Active Image Protectorで、サイバーセキュリテイーの脅威からあなたの企業を守りましょう。Read More »

日本・タイ向け サイバーセキュリティーウェビナー2022 プログラムへ参加しました(2022年03月11月)

ハッカーによる攻撃は万国に対して、最大の脅威に広く発生されています。国立会社や私立会社などは、サイバー攻撃で重要なデータ窃盗と資産の情報窃盗におけるリスクに不安です。 数年によって、情報窃盗とサイバー攻撃は多く発生されています。さらに、サイバー攻撃の状態は、急速に進化されるかもしれません。 “Thailand – Japan Cybersecurity Webinar 2022” 手を取り合って、サイバーセキュリティの脅威に抵抗するということです。タイと日本の間にサイバーセキュリティの安全性に関して語り合い、サイバー攻撃に対するソリューションと戦略を実践し、企業の重要な情報を費用効果が高い防衛システムで抑止するために様々なセミナーが開催されます。 セミナーのテーマは “あなたの企業を守る” と専門家はあなたの企業を守るために、貴重な情報をご提供いたします。 *各ソリューションの専門家が各部屋で待機し、IoT、DX、サイバーセキュリティの問題を解決する方法を説明します。そして、参加者と話し合います。 ルーム#1 AMIYA Corporationルーム#2 Runexy(Thailand)Co.、Ltd。ルーム#3 東芝アジアパシフィック(タイ)株式会社ルーム#4 EAGLYS Inc.ルーム#5 NTTテクノクロス株式会社 サイバーセキュリティウェビナー2022タイ-日本-ASEAN-CBP