ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชมบริษัทของนักศึกษามหาวิทยาลัยทามากาวะ และ บรรยายเกี่ยวกับการทำงานในต่างประเทศ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชมบริษัทของนักศึกษามหาวิทยาลัยทามากาวะ และ บรรยายเกี่ยวกับการทำงานในต่างประเทศ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชมบริษัทของนักศึกษามหาวิทยาลัยทามากาวะ และ บรรยายเกี่ยวกับการทำงานในต่างประเทศ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ณ บริษัท รันเนคซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *