ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทางบริษัทขอขอบคุณการเข้ามาเยี่ยมเยียนของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไว้ ณ ที่นี้

ภาพบรรยากาศงาน TU JOB FAIR 20 March 2024 (Photos from the TU Job Fair 20 March 2024)

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมบูธของนักศึกษาจากมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  ณ งาน TU-JOB FAIR 22 March 2024 ณ ยิมเนเซียม ที่ 4 ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบพระคุณน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบูธของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมจากKOSEN-KMITL (Visit Form KOSEN-KMITL)

ณ วันที่ 12/03/2024 ที่ผ่านมานั้น ทาง KOSEN-KMITL ได้เข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบรรยากาศของบริษัทของเรา ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบคุณทาง KOSEN-KMITL ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเราที่บริษัทไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ภาพบรรยากาศการเข้ามาเยี่ยมชมของTAMAGAWA(University) Visit Form TAMAGAWA(University)

ณ วันที่ 29/02/2024 ที่ผ่านมานั้น ทางอาจารย์และนักศึกษาของTAMAGAWA(University)ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกินเลี้ยงสังสรรค์ ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากTAMAGAWA(University)ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ภาพบรรยากาศงาน KMITL JOB FAIR 22 February 2024

บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมบูธของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ณ งาน KMITL JOB FAIR 22 February 2024 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบพระคุณน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบูธของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์คณะไอที จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ วันที่ 26 มกราคม 2567 ภาพบรรยากาศการพรีเซนต์ซอฟต์แวร์ของบริษัทจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้กับทางอาจารย์ได้รับฟัง ทางบริษัทขอขอบคุณการเข้ามาเยี่ยมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศงาน TNI JOB FAIR 24 January 2024

ภาพบรรยากาศงาน TNI JOB FAIR 24 January 2024 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตึก E ชั้น 6 ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบพระคุณน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบูธของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ณ วันที่ 13/12/2023 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้เข้ามาพบปะพูดคุยและมีการมอบของที่ระลึกให้กับทางบริษัท Runexy Thailand ทางบริษัทRunexy Thailandขอขอบคุณคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นไว้ ณ ที่นี้

ภาพการเยี่ยมชมบริษัทจากKOSENKMITLของคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ทาง KOSENKMITLของคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามาที่ บริษัท Runexy Thailand เพื่อเยี่ยมชมและพุดคุยในเรื่องต่างๆ

ภาพบรรยากาศ JAPAN JOB FAIR 2023 รอบแรก

วันนี้ 7 ตุลาคม 2023 ที่โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 (ตามเวลาประเทศไทย) รวมภาพบรรยากาศ ณ งาน JAPAN JOB FAIR 2023 รอบแรก