ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Cyber security ณ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น วันที่ 20 ธันวาคม 2565

Cyber security course

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Cyber security ให้กับนักศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ณ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *