ภาพบรรยากาศงาน TNI JOB FAIR 2023 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ภาพบรรยากาศงาน TNI JOB FAIR 2023 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ณ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *