ภาพบรรยากาศงาน Kosen Job Fair 21 June 2024 (Photos from the Kosen Job Fair 21 June 2024)

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมบูธของนักเรียน Kosen ในงาน Kosen Job Fair ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบพระคุณน้องๆนักเรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบูธของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *