ภาพบรรยากาศงานบรรยายให้กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (SRVC)

งานบรรยาย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 18 ตุลาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *