ภาพบรรยากาศงาน TU JOB FAIR 20 March 2024 (Photos from the TU Job Fair 20 March 2024)

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมบูธของนักศึกษาจากมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  ณ งาน TU-JOB FAIR 22 March 2024 ณ ยิมเนเซียม ที่ 4

ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบพระคุณน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบูธของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *