ภาพบรรยากาศงาน TNI JOB FAIR 24 January 2024

ภาพบรรยากาศงาน TNI JOB FAIR 24 January 2024

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตึก E ชั้น 6

ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบพระคุณน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบูธของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *