ภาพบรรยากาศงาน KMITL JOB FAIR 22 February 2024

บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมบูธของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ณ งาน KMITL JOB FAIR 22 February 2024 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบพระคุณน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบูธของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *