ภาพบรรยากาศการเข้ามาเยี่ยมชมของTAMAGAWA(University) Visit Form TAMAGAWA(University)

ณ วันที่ 29/02/2024 ที่ผ่านมานั้น ทางอาจารย์และนักศึกษาของTAMAGAWA(University)ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกินเลี้ยงสังสรรค์

ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากTAMAGAWA(University)ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *