ภาพการเยี่ยมชมบริษัทจากKOSENKMITLของคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ทาง KOSENKMITLของคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามาที่ บริษัท Runexy Thailand เพื่อเยี่ยมชมและพุดคุยในเรื่องต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *