ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมจากKOSEN-KMITL (Visit Form KOSEN-KMITL)

ณ วันที่ 12/03/2024 ที่ผ่านมานั้น ทาง KOSEN-KMITL ได้เข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมบรรยากาศของบริษัทของเรา

ทางบริษัท Runexy Thailand ขอขอบคุณทาง KOSEN-KMITL ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเราที่บริษัทไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *