ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ณ วันที่ 13/12/2023 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้เข้ามาพบปะพูดคุยและมีการมอบของที่ระลึกให้กับทางบริษัท Runexy Thailand ทางบริษัทRunexy Thailandขอขอบคุณคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นไว้ ณ ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *