ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์คณะไอที จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ วันที่ 26 มกราคม 2567

ภาพบรรยากาศการพรีเซนต์ซอฟต์แวร์ของบริษัทจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้กับทางอาจารย์ได้รับฟัง

ทางบริษัทขอขอบคุณการเข้ามาเยี่ยมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *