Webinar GSX Trap Mail RUNEXY (THAILAND) CO.,LTD.

สัมมนาออนไลน์หัวข้อ : ภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านทางอีเมลและ Trap Mail วันที่ 19 เมษายน 2566จัดโดยบริษัท RUNEXY (Thailand) CO., LTD. ในปัจจุบัน มีการตระหนักในเรื่องของอีเมลที่น่าสงสัยของพนักงานที่น้อยลงจนน่ากังวล โดยมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางอีเมลที่ทำให้ข้อมูลขององค์กรนั้นถูกเปิดเผย อาทิเช่น ข้อมูลความลับ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิทธิบัตรและข้อมูลลูกค้า เป็นต้น […]

AIP-Ondemand Seminar

ActiveImage Protector オンデマンドセミナー ラネクシーが過去に開催したActiveImage -RE関連のWebセミナーやイベントでのセッションを無料でご覧いただけます。動画配信はオンデマンドですので、いつでも・どこでも、お好きな時間にご視聴ください。 今すぐ見れるセミナー(無料) ランサムウェアの被害はこうやって防ぐ!必見の事前&事後対策レシピ ※この動画は、2021年7月28日開催のラネクシー×DataClasys共催ウェビナーを録画したものです。 近年、被害が報告されているランサムウェアの特徴は特定企業を狙う『標的型』への進化、そして不正な暗号化と同時に窃取した情報を暴露すると脅す『二重の脅迫』が挙げられます。これにより、ランサムウェアの侵入の防止や、今まで有効とされてきたバックアップによる対策では被害を防ぎ切れなくなってきています。本セミナーでは、二重脅迫型ランサムウェアの被害実態と機密情報の窃取を防ぐための根本的な対策についてご紹介いたします。 3ステップで簡単実現!サーバーマイグレーション~ オンプレミスからクラウド、さらにクラウドからオンプレミス回帰まで ~ ※この動画は、2021年6月16日開催のActiveImage -RE Webセミナーを録画したものです。 新型コロナウイルスの感染拡大により様々な業種で業務形態の変革が求められています。それに付随して、今まで利用してきたオフィス、その中のファイルサーバーや基幹システムなどの移行も検討される機会が増えてきています。システム管理者へ負担が増える中でオンプレミス環境からクラウドへ移行したり、もしくは異なるクラウド間を移行したり負担は増えるばかり… さらに、「脱クラウド」「オンプレミス回帰」が国内で拡大している状況です。そこで、そのような状況に対しても、簡単・短時間で実現するマイグレーションのポイントをご紹介します。

Runexy Japan オンデマンドセミナー「いつでも・どこでも、お好きな時間に」

Runexy Japan オンデマンドセミナー「いつでも・どこでも、お好きな時間に」 [ Runexy Japan ] が過去に開催したセキュリティ関連のWebセミナーやイベントでのセッションを無料でご覧いただけます。 動画配信はオンデマンドですので、いつでも・どこでも、お好きな時間にご視聴ください。 今すぐ見れるセミナー(無料) テレワーク環境で重要データを持ち出しから守る効果的な情報漏洩対策 本セッションでは、実際にどのようにして情報の持ち出しを制御(コントロール)するのか、テレワークのシーンではどのような運用が効果的なのか、テレワーク環境の情報漏洩対策を分かりやすくご説明いたします。 << この動画は、2020年10月9日にFIT2020 onlineでライブ配信されたセッションを録画したものです。 ニューノーマル(新常態)時代に求められるセキュリティ対策 ~ ログ管理とデータ持ち出し制御で支援 ~ 本セッションでは、ニューノーマル時代におけるセキュリティ課題に対して、PC操作ログを取得する「MylogStar(マイログスター)」とデータ持ち出し制御を行う「DeviceLock(デバイスロック)」による課題解決の手法をご紹介いたします。 << この動画は、2020年11月17日にFuture

Runexy Japan オンデマンドセミナー「いつでも・どこでも、お好きな時間に」Read More »

<12月01日開催:オンラインセミナー> 第1回 内部からの情報漏洩対策 (Information Leak Prevention)

情報漏洩とは外部からのサイバー攻撃をイメージしますが、内部からの攻撃も多く存在します。  今回は、内部不正対策で重要な「ログ管理」がなぜ必要で、どんな役に立つのかを、分かりやすく、ご説明します。  セミナー内容  1)「コンピューターの操作記録とは」  現在、コンピューターを使用して、仕事をしている会社が多いです。コンピューターの操作記録を取得することは、ログデータを記録することで、全ての不正アクセスや情報漏えいがすぐにわかるようになります。  2)「ログ管理ソフトウエアで情報漏洩対策」  ログ管理ソフトウェアを活用すると、様々なログを取得することができます。(例えば、アプリケーションログ、ファイルログ、プリンターログ、Eメールログなどです。 誰が、いつ、パソコン上でどんな作業をしていたのか、コンピューターの操作記録を実際にご覧いただきます。  オンラインセミナーのスケジュール  主催  RUNEXY (Thailand) Co., LTD.  日時  2020年 12月 01日(火) 14:00 ~ 15:00  場所  オンライン ※本セミナーはMicrosoft Teamsを使用します。  定員 

<12月01日開催:オンラインセミナー> 第1回 内部からの情報漏洩対策 (Information Leak Prevention)Read More »